Logo Letiště Šumperk
19. Jarní pohár Jeseníků 2023
Jarní pohár Jeseníků
6.5.2023 – 13.5.2023 - Letiště Šumperk

On-line závazná přihláška


Jméno:
Příjmení:
Rok narození:
Aeroklub:
Email: (Musí být zadán platný e-mail, protože na něj bude odeslán aktivační odkaz nutný pro potvrzení přihlášky)
Telefon ( mobil ):
Souhlasím s poskytnutím telefonního čísla ostatním soutěžícím na prvním briefingu:  ANO  NE
 
Bydliště:
Pilotní průkaz č.:
Počet hodin na kluzácích celkem:
Počet hodin na kluzácích v roce 2022:
Startů celkem:
KM celkem:
 

 
Třída: Klub:
Kombi:
Kluzák:
Imatrikulace:
Startovní číslo:
CoPilot ( v případě dvoumístného kluzaku ) :
 
Zařízení pro kontrolu letu:
Primární FR: Typ:
   Kód:
 
 
Záložní FR: ANO      NE   
Typ:
   Kód:
Do položky kód uvádějte čtyř-písmenný kód loggeru. Jedná se o kód, který se mimo jiné nachází na 4 až 7 znakové pozici v názvu IGC souboru generovaného daným zařízením. V případě nehomologovaného zažízení ponechte položku kód prázdnou.
 

 
Ubytování:
V kempu: ANO    NE    osob straších 10 let*:
Na ubytovně AK: ANO    NE    počet osob*:

*Počet osob uvádějte včetně soutěžícího.
 

 
 

 
Fotografie závodníka:
Formát fotky: *.jpg, *.png, *.gif           Doporučená velikost obrázku max 640 x 480
 

Poznámka:


Odesláním elektronické přihlášky soutěžící souhlasí se shromažďováním a vedením svých osobních údajů předaných registrací závazné přihlášky na soutěž v databázi AK Šumperk a s jejich předáváním sekretariátu AeČR. Zároveň souhlasí se zveřejňováním svého jména, příslušnosti k domovskému aeroklubu, sportovní kvalifikace, sportovních výkonů a fotografií pořízených během soutěže v informačních médiích. Na webové stránce https://www.jpj-sumperk.cz jsou publikovány Místní propozice a budou zde průběžně publikovány další informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto webovou stránku.